konkursy przedmiotowe i tematyczne
2014-07-26 00:00:00

kto jest zainteresowany i się nudzi przez wakacje może sobie poczytać już. Uwaga na zmiany niektórych konkursów.

 http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=10074 dr G. Olszowska, dyrektor---

Praca sekretariatu w wakacje
2014-07-14 00:00:00

Od 14 lipca do 21 sierpnia sekretariat szkoły czynny jest dla stron

- we wtorki i czwartki od 9.00 do 14.00. 

 

W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem sekretariatu. 

Zgodnie z art. 64 Ustawa Karta Nauczyciela Dyrektor Szkoły przebywa na urlopie i nie prowadzi dyżurów w okresie wakacji. Anna Ostrowska, sekretarz---

Komunikat nr 3 w sprawie naboru - wyniki uzupeł.
2014-07-13 00:00:00

 

Problematyka poruszana na zebraniu w dniu 10 lipca 2014 r. i pozostałe

  1. Klasa A to klasa z najwyższą liczbą laureatów i bardzo wysoką punktacją:

Jedna grupa uczniów uczęszczać będzie na fakultet z matematyki, 2. część klasy na fakultet z biologii - wg uznania i potrzeb ucznia. To ogromna szansa dla bardzo zdolnych dzieci, a na pewno nie kara i nie krzywda, jak odebrali tę propozycję organizacji niektórzy rodzice.

2. Klasa D – będzie w niej hiszpański zgodnie z pierwotną koncepcją, przepraszamy za zamieszanie z naszej strony, wydawało nam się, że nie pokonamy trudności organizacyjnych, po przemyśleniu zespołu ds. organizacji pracy na rok 2014/2015 znaleźliśmy możliwość organizacji języka hiszpańskiego zgodnie z ofertą.

3. Klasa C - to klasa uczniów ze średnią i przeciętną liczbą punktów – tu dodatkowa godzina matematyki zostanie przeznaczona wyłącznie na wsparcie dzieci, wyrównanie szans – prosimy nie straszyć tą klasą uczniów. To forma pomocy i wsparcia dla dzieci.

4. W tym momencie czekamy na ew. chętnych na przejście z klasy D do klasy E lub F – np. do przyjaciół czy kolegów ze szkoły podstawowej.

5. Klasa E – hiszpańska ma bardzo wysoką punktację. Klasa F także – w klasie F jest aż 4 godziny dodatkowe języka polskiego, 1 matematyki i 1 angielskiego – prosimy tonować oczekiwania dołożenia jeszcze fakultetów.

6. W jednej z klas są jeszcze 2 wolne miejsca – dyrektor szkoły musi mieć rezerwę dla dzieci np. z domu dziecka.

7. Nabór z odwołań skończył się na 79 punktach. Odwołań złożono 140, rozpatrzono pozytywnie 30.

8. Zgodnie z art. 64 Ustawy Karta Nauczyciela – nauczyciele, w tym dyrektor szkoły mają urlop od 1 lipca do 23 sierpnia z wyjątkiem 5 dni na przygotowanie nowego roku szkolnego i naboru.

9. W czasie wakacji należy złożyć zamówienie na koszulkę, krawat i indeks.dr G. Olszowska, dyrektor---

Komunikat w sprawie naboru - rejonizacja
2014-07-09 11:42:00


Jesteśmy w okresie weryfikacji danych w związku z naborem do gimnazjów na rok 2014/2015.

Ze względu na zmianę przepisów w sprawie rekrutacji Ustawa o Systemie Oświaty z 13 stycznia 2014r. informujemy, że stwierdzamy u niektórych z Państwa zmianę adresu zameldowania dziecka. Przekazujemy, iż miejsce zameldowania nie jest tożsame z miejscem zamieszkania wymienionym w Ustawie.

Poświadczenie nieprawdy jest zagrożone sankcją karną, dlatego pytamy telefonicznie Państwa czy nie chcą Państwo dobrowolnie zmienić deklaracji w sprawie rejonu.

 dr Gabriela Olszowska, dyrekto---

Do Rodziców klas I
2014-07-08 00:00:00

 Zapraszam rodziców klas I na spotkanie z dyrekcją szkoły w dniu 10 lipca godzina 17.00, sala gimnastyczna

Tematyka

ü      Omówienie szczegółowe organizacji klas I i nauki

ü      Plany godzinowe

ü      Omówienie początku roku od 1.września do 14 października 2014 (ślubowanie na Wawelu)

ü      Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

ü      Wykaz podręczników

ü      E-dziennik – zasady korzystania

ü      Dobrowolne ubezpieczenie dziecka

ü      Obiady w szkole – zasady korzystania

ü      Szafki – zasady

ü      Organizacja pracy szkoły od  14 lipca do 22 sierpnia 2014

ü      Remonty A. D. 2014

ü      Pytanie i odpowiedzi rodziców

W patio

ü      Zamawianie stroju szkolnego przez rodziców do odbioru od 25 sierpnia

  – koszulki z logo szkoły – 40 zł

 - krawat z logo szkoły – 20 zł

- indeks ucznia – 10 zł

ü      Zakup cegiełek jubileuszowych – dobrowolne datki na cele trwających prac remontowych

 dr G. Olszowska, dyrektor---

Rekrutacja do gimnazjum
2014-06-25 10:32:00

REKRUTACJA - 7 lipca 2014r. od godz. 13:00 - 9 lipca 2014r. do godz. 13:00

Wyniki rekrutacji będą dostępne:

  1. w systemie rekrutacyjnym Gimnasio, po zalogowaniu się doń o 13:00
  2. w skrzynce mailowej, o ile Państwo podali adres mailowy na wniosku rekrutacyjnym
  3. w gimnazjach, które wywieszą listy zakwalifikowanych o 13:00

 

Potwierdzanie woli uczęszczania do naszej szkoły przez uczniów z listy zakwalifikowanych

Rodzice składają:

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  2. oryginał zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu
  3. 3 aktualne zdjęcia legitymacyjne
  4. kartę zdrowia (jeśli szkoła wydała)
  5. wypełniają wewnętrzny formularz (dostępny w komisji rekrutacyjnej w patio- parter)

Kandydaci niewymienieni na listach zakwalifikowanych mogą składać podanie o przyjęcie w rekrutacji uzupełniajacej.

 W podaniu o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej należy zamieścić:
* dane kontaktowe do rodziców, w tym numer telefonu,
* wskazanie klasy, o którą kandydat się ubiega,
* wskazanie języków, jakich kandydat uczył się w szkole podstawowej,
* wskazanie tzw. "drugiego"  języka do nauczania w gimnazjum (hiszpański, niemiecki, francuski, ewentualnie rosyjski)

Do podania proszę załączyć kserokopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE o sprawdzianie. 

 

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w patio (parter):
7 lipca (poniedziałek) 13:00-17:00
8 lipca (wtorek) 9:00-16:00
9 lipca (środa) 9:00-13:00

 

UWAGA: Uczniowie, którzy nie potwierdzą oryginałami chęci uczęszczania do naszej szkoły do 9 lipca  do 13:00 zostaną skreśleni z list - na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z rekrutacji uzupełniającej.
Anna Ostrowska, sekret_arz---

Archiwum newsów
Licznik