NARTY + SNOWBOARD
2014-12-21 00:00:00

NAJBLIŻSZE PLANOWANE WYJAZDY  to  5 stycznia (poniedziałek) i 10 stycznia (sobota).   Miejsce wyjazdu zostanie ustalone w oparciu o warunki śniegowe.                       Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się: e-mailem, librusem lub telefonicznie 602 693 692.              WESOŁYCH ŚWIĄT

          R.Prokop---

zajęcia dla uczniów w czasie przerwy - zaproszenie
2014-12-19 00:00:00

22.12.2014 r.
godz.9.30 - 11.30 - przygotowanie do Małopolskiego Konkursu Matematycznego, prowadzi p. M.Mazurkiewicz
godz.11.30 -12.30 - zajęcia wyrównawcze z matematyki (dla wszystkich chętnych), prowadzi p. M.Mazurkiewicz
godz.9.30 -11.30 przygotowanie Liturgii Bożego Narodzenia - prowadzi o. A.Matoryn, salka parafialna oo. karmelitów


23.12.2014 r.

godz.9.00 - 10.00 - przygotowanie do Małopolskiego Konkursu Fizycznego, prowadzi p.A.Kleszcz
godz.10.00 - 10.45 - zajęcia wyrównawcze z fizyki, prowadzi p.A.Kleszcz
godz.9.30 -11.30 przygotowanie liturgii Bożego Narodzenia,prowadzi o.A.Matoryn, salka parafialna


29.12.2014 r.
godz.9.00 - 12.00 przygotowanie do Małopolskiego Konkursu Chemicznego, prowadzi p.T.Bogusz
godz.9.30 - 11.00 przygotowanie wyjazdu grupy TAIZE, o.A.Matoryn, salka parafialna
30.12.2014 r.
godz.9.00 - 10.00 przygotowanie do Małopolskiego Konkursu Fizycznego, prowadzi p.A.Kleszcz


2.01.2014 r
godz.9.00 - 12.00 przygotowanie do Małopolskiego Konkursu Chemicznego, prowadzi p.T.Bogusz
godz.10-11.30 zajęcia sportowe (koszykówka) - prowadzi p.J.Janiszewska

godz. 9.30-11.30 zajęcia z matematyki uczniów klas I-III  - pomoże, wyjaśni, przybliży każdy problem – p. Maria Kapusta


5.01.2014
r.
godz.8.30 - 10.00 - zajęcia wyrównawcze z chemii  (dla wszystkich), prowadzi p.T.Bogusz
godz.10.00 - 12.00 - przygotowanie do Małopolskiego Konkursu Chemicznego, prowadzi p.T.Bogusz
godz.9.00 - 12.00 - przygotowanie do Małopolskiego Konkursu Matematycznego, prowadzi p.M.Lichosik
godz.10-11.30 - zajęcia sportowe (koszykówka) -prowadzi p.J.Janiszewskag

godz. 9.30-11.30 zajęcia z matematyki uczniów klas I-III  - pomoże, wyjaśni, przybliży problem – p.M. Kapusta

godz. 9.30 – 12.30 - kółko polonistyczne z uczniami, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego -  p. dr B. Bodzioch-Bryła. 

 

13 stycznia rodzice otrzymają informację zwrotnę o liczbie uczestników dr G. Olszowska, dyrektor---

Praca w grudniu - do 7 stycznia - przypomnienie
2014-12-06 00:00:00

Do szkoły chodzimy na zajęcia do 19. XII (w tym dniu Dzień Patrona, Dziadów cz. II, klasowe wigilie). 

9 grudnia zebranie rodziców - o 17.00 - 18.00 spotkanie z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej - tematyka: 
- wszawica i sposoby walki z nią
- zażywanie leków, eksperymentowanie, lekomania itp. 
- jedzenie - zdrowe, lepsze? - funkcjonowanie stołówki, sklepiku, żywienie dzieci, jedzenie śmieciowe itp. (wstęp)


- e-dziennik - uwagi, wskazówki rodziców, opinie, wyjaśnienia, propozycje rozwiązań, ocena narzędzia  itp. - zbieramy je jako wskazówki do poprawy obszarów pracy (prowadzą pp. administratorki - p. Feluś, p. Manczyk)

Każda z części ok. 15 min. Zapraszam Państwa serdecznie!

22, 23, 24 grudnia - dnie wolne od zajęć dydaktycznych + 29, 30, 3i grudnia + 2 i 5 stycznia.

Sekretariat ww. dniach działa od 8.00 - 14.00 (wydaję obsłudze zaległe urlopy).

24 grudnia nieczynny sekretariat - kto potrzebuje podbicia dokumentów, legitymacji uczniowskich, wyrobienia dokumentów zaświadczeń - proszony jest o załatwienie ww. spraw możliwie szybko.

Niektórzy nauczyciele pracują w bibliotece przy ubytkowaniu zbiorów, inni nad nową stroną www oraz innymi pracami zleconymi przez dyrektora szkoły. 

Dzieciom, które pojawią się w szkole, zorganizujemy np. zajęcia sportowe. Proszę zgłaszać ww. fakt. Ww. czasie odbywają się też kółka olimpijskie wg potrzeb.

Jeśli trzeba dla kl. III - koła powtórzeniowe, przygotowujące do egzaminu. Proszę ww. fakt zgłosić wychowawcom w czasie zebrań.dr G. Olszowska, dyrektor---

Uwaga - 13 stycznia 2015 - dodatkowe zebrania
2014-12-03 00:00:00

Wczoraj podjęliśmy taką decyzję z Radą Rodziców -odbędą się dodatkowe zebrania rodziców przed klasyfikacją - będzie można uzyskać wskazówki co do dalszej pracy i sposobu nadrobienia zaległości. 

W tym dniu planuję również otwarte forum dyskusyjne - dot. sztuki oceniania i filozofii, zapisów prawnych, wymagań, digitalizacji prac - wydawania prac pisemnych do domu, oglądania prac/wglądu do prac, możliwości ustalania ocen wyższych (gry uczniowskie w poprawki - prawdziwe potrzeby ustalania ocen wyższych), błędy w ocenianiu, rola programu nauczania a podręcznik, podstawa programowa itp.

Zapraszam serdecznie Rodziców, Nauczycieli i oczywiście Samorząd Uczniowski.

Szczegóły spotkania podam po nowym roku.
G. Olszowska - dyr.---

Losy absolwentów 2014
2014-12-02 00:00:00

Szkoła od lat bada, obserwuje. Opracowanie p. Eweliny Królikowskiej-Juszczyk:

 

 LOSY ABSOLWENTÓW 2014


W czerwcu bieżącego roku mury naszego gimnazjum opuściło 
177 absolwentów.

91% z nich (161 osób) kontynuuje naukę w liceach.
9% z nich (16 osób) kontynuuje naukę w technikach
NIKT nie kontynuuje nauki w szkole zawodowej!!!

To jednak nie wszystko:

87% naszych absolwentów dostało się do dziesięciu najlepszych, państwowych liceów w Krakowie:
I LO, II LO, IV LO, V LO, VI LO, VII LO, VIII LO, 
IX LO, X LO oraz XIII LO.

Największym powodzeniem cieszyły się trzy licea:

II LO - tu dostało się 21% ubiegłorocznych absolwentów (37 osób)
V LO - dostało się do niego 18% naszych absolwentów (31 osób)
I LO - tu uczy się 15% ( 26 osób) ubiegłorocznych absolwentów.

W sumie prawie połowa naszych uczniów kontynuuje dalszą naukę w II, V lub I LO!

Ponadto do VII LO dostało się 10% absolwentów (18 uczniów)
W VIII LO kontynuuje naukę 7% (12 osób), w VI LO 6% tj 10 osób. Po 3% absolwentów wybrało X, IX i IV LO. 
2% uczniów dostało się do XIII LO (4 osoby). 


Pozostali absolwenci (poniżej 1%) wybrali: III LO, Liceum OO. Pijarów, VIII Prywatne Akademickie LO, XV i XX LO.dr G. Olszowska, dyrektor---

Z wizytą u Draculi - szkolna wyprawa do Rumunii
2014-11-17 10:05:00

Zapraszamy na jedyną w swoim rodzaju wyprawę szkolną do Rumunii!

Odbędzie się ona w terminie 9-15.05.2015 r.

 

Program znajduje się pod tym linkiem.

Bliższe informacje i zapisy u pp. Marii Osiadły i Doroty Matogi.

Z a p r a s z a m y  BO NAPRAWDĘ WARTO :]Anna Ostrowska, sekret_arz---

Archiwum newsów
Licznik