język angielski
 

nauczyciel dyplomowany języka angielskiego, artystka Piwnicy pod Baranami