pedagog, wdż
 

Nauczyciel dyplomowany wdżwr, pedagog, logopeda, terapeuta, trener Kinezjologii Edukacyjnej.