język angielski
 

Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego, bibliotekarz, laureat Nagrody Prezydenta m. Krakowa (2013) oraz medalu KEN (2005). Koordynator akcji wolontariackich „Szlachetna Paczka”, „Góra grosza”, „Gwiazdka dla zwierzaka” i innych. Opiekun Samorządu Uczniowskiego.