matematyka
 

Wicedyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany matematyki, nagrodzona Medalem Edukacji Narodowej (2010), laureat Nagrody Prezydenta m. Krakowa (2007).