matematyka
 
Nauczyciel mianowany, mgr matematyki, absolwentka studiów podyplomowych z 
zakresu informatyki. Laureat Nagrody Prezydenta m. Krakowa (2013)