religia
 

Nauczyciel dyplomowany religii. Współautorka podręcznika do religii „W miłości Boga”.