język angielski, matematyka
 

Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego i matematyki, magister filologii angielskiej – specjalność kulturowa,  trzysemestralne studia podyplomowe Pedagogika Specjalna – specjalność Oligofrenopedagogika, studia podyplomowe w zakresie Informatyki, egzaminator na egzaminie z części matematyczno-przyrodniczej w gimnazjum oraz na egzaminie maturalnym z matematyki.

Nagrodzona Medalem Edukacji Narodowej (2008).