język polski
 
Nauczycielka dyplomowana, absolwentka polonistyki UJ, ukończone studia podyplomowe z zakresu wychowania do życia w rodzinie na 
PAC-ie, wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa (2004 r.).