j�zyk polski
 

Iwona Eigenfeld-Hupert – nauczycielka dyplomowana języka polskiego oraz sztuki, absolwentka UJ.

 

„Jestem nauczycielką. Jestem mamą – to dwie najważniejsze role, jakie pełnię. Obydwie się przenikają i uzupełniają.”