język polski
 

Nauczyciel dyplomowany, dr nauk humanistycznych, literaturoznawca, medioznawca, nauczyciel akademicki i szkolny. Autorka książek: „Ku ciału post-ludzkiemu… Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości”(2006, 2011),  „Kapłan Biblioteki. O poetyckiej i eseistycznej twórczości Adama Zagajewskiego”(2009); współautorka (wraz z A. Regiewiczem i G. Pietruszewską-Kobielą) książki „Literatura i nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX/XXI wieku” (2014), „Nowego leksykonu szkolnego”(2005) oraz „Leksykonu wiedzy szkolnej”(2008). Na etapie druku znajduje się jej książka „Z nowymi mediami w kulturze i o kulturze”, będąca zbiorem scenariuszy z edukacji kulturoznawczo-medialnej dla szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Publikowała m.in. w: „Tekstach Drugich”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Studiach Medioznawczych”, „Perspektywach Kultury”, „Horyzontach Wychowania”, „Studia de Cultura”, „Problemach Komunikacji Społecznej”, „Śląsku”, „Gazecie Krakowskiej”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na opisie sytuacji zderzenia literatury ze sferą nowych mediów, dokonywanym w szerokiej perspektywie kulturoznawczej, zagadnieniach sztuki interaktywnej, współczesnym przekazie reklamowym. Ukończyła filologię polską i dziennikarstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracuje również na uczelni wyższej, na stanowisku adiunkta.