• XLII Liceum Ogólnokształcące
 • Zapraszamy na cykliczne informacyjne spotkania w sprawie naboru do XLII Liceum Ogólnokształcącego. Odbywają się one w każdy wtorek (od kwietnia do czerwca) począwszy od 25.04.2017 w godz. 17.00-18.00  w sali brydżowej (na parterze). Proszę przygotować pytania, zapraszamy także z kandydatami.
 • Dzień Otwarty dla kandydatów i ich Rodziców pt. Dzień Nauki będzie miał miejsce 9 maja 2017 r. (wtorek) od godz. 17:00.

xlii-lo

Zasady rekrutacji

Rodzicu!

 1. Wypełnij formularz rekrutacyjny logując się w systemie rekrutacyjnym https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action
 2. Wypełniony elektronicznie formularz wydrukuj i podpisz,
 3. Dostarcz do pierwszego liceum na liście priorytetów,
 4. Dochowaj podanych terminów.

 

Rekrutacja 2017/18 – ważne terminy

W dniach 24 kwietnia – 12 czerwca 2017 roku będzie można składać wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego. Muszą to zrobić wszyscy kandydaci, dla których XLII Liceum jest szkołą pierwszego wyboru.

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00 .

W dniach 23 czerwca, 26 czerwca i 27 czerwca 2017 roku należy dostarczać do szkoły potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum, potwierdzone kopie zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, a także kopie ewentualnych zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w zarządzeniu nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018.

Dokumenty będą przyjmowanie w następujących terminach:

23 czerwca 2017 (piątek) w godz. 11.00 – 14.00

26 czerwca 2017 (poniedziałek) w godz. 9.00 – 13.00

27 czerwca 2017 (wtorek) w godz. 10.00 – 16.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej nastąpi w dniu 30 czerwca 2017 o godz. 12.00. Lista będzie wywieszona w holu szkoły na parterze.

Wszystkich kandydatów, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych, zapraszamy do potwierdzania woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie kompletu następujących dokumentów:

 1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;
 2. oryginał zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym;
 3. dwie podpisane fotografie 30x42mm w stroju szkolnym;
 4. karta zdrowia;
 5. skrócony odpis aktu urodzenia (lub kserokopia);
 6. dokumentacja dotycząca dysfunkcji;
 7. kwestionariusz osobowy;
 8. dowód osobisty rodzica do wglądu;

Dokumenty można składać w dniach:
30 czerwca (piątek) w godz. 12.00 – 15.00;
3 lipca (poniedziałek) w godz. 10.00 – 14.00;
4 lipca (wtorek) w godz. 12.00 – 15.00;
5 lipca (środa) w godz. 12.00 – 15.00.

Ogłoszenie listy ostatecznie przyjętych kandydatów do szkoły nastąpi w dniu 7 lipca (środa) o godz. 12.00. Lista będzie wywieszona w holu szkoły na parterze.

W dniach od 10 lipca 2017 r. (od godz. 12.00) do 14 lipca 2017 r. (do godz. 15.00) przeprowadzane będzie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne, o ile szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami

 

W roku szkolnym 2017/2018 planujemy otwarcie następujących klas:

Klasa  A
Rozszerzenia: matematyka, geografia,  WOS

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce

I język angielski (kontynuacja), II język obcy: niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. angielski, matematyka, geografia, historia

Oddział będzie liczył 28 osób

 

Zobacz więcej

Klasa B
Rozszerzenia:  matematyka, chemia oraz fizyka lub biologia

Przedmioty uzupełniające: historia, WOS

I język angielski (kontynuacja), II język obcy: niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. angielski, matematyka,, chemia, fizyka

Oddział będzie liczył 28 osób

 

 

Zobacz więcej