W roku szkolnym 2017/2018 zostaną uruchomione następujące klasy licealne:

 

Klasa  A

Rozszerzenia: matematyka, geografia, WOS

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce

I język angielski (kontynuacja), II język obcy: niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. angielski, matematyka, geografia, historia

Dla chętnych –  dodatkowo język chiński z wpisem na świadectwo

Liczba miejsc: 28

 


Klasa B

Rozszerzenia: matematyka, chemia oraz  fizyka lub biologia

Przedmioty uzupełniające: historia, WOS

I język angielski (kontynuacja), II język obcy: niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. angielski, matematyka,, chemia, fizyka

Dla chętnych – dodatkowo język chiński z wpisem na świadectwo

Liczba miejsc: 28