PROJEKT „CZAS NA ZDROWIE”

Cel główny: powszechna edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego. https://drive.google.com/open?id=0B4pYFlmUbKkoN3RPYkx5dmo3YUU Cele szczegółowe: upowszechnienie wiedzy nt.: rolnictwa ekologicznego, żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej oraz zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. organizacja Festynu Zdrowia, czyli praktyczne promowanie postaw prozdrowotnych oraz żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej (poprzez zaproszenie na…

Details

Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie w okresie od czerwca do grudnia 2015 roku realizuje przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce. W ramach programu prowadzona jest kampania edukacyjno-informacyjna skierowana m.in. do uczniów gimnazjów i wybranych nauczycieli z Małopolski oraz rodziców uczniów. http://jwpsrv.a.ssl.fastly.net/content/conversions/6N1OCAoK/videos/Ik5FerBr-23658819.mp4?token=0_5649a34e_0xde325159474b6b4a540eeabaee40c8263f08f4cf Wspomniane…

Details

Irresistible

PROJEKT UNIJNY – wprowadzający odpowiedzialne badania naukowe i innowacje do klasy szkolnej. Celem projektu IRRESISTIBLE jest opracowanie działań, które będą wzbudzać zainteresowanie tematem i wspierać zaangażowanie uczniów w proces odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (ang. Responsible Research and Innovation – RRI). Celem konsorcjum jest zwiększenie świadomości uczniów na temat RRI poprzez podniesienie ich wiedzy o…

Details

Projekt „Zdrowy oddech”

Projekt pod hasłem „Zdrowy oddech – kampania edukacyjno – informacyjna” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie był realizowany od września do października 2015 r . Projekt skierowany był do gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków oraz ich uczniów. W czerwcu organizatorzy wybrali 20 szkół, które wzięły udział…

Details

Projekt SAILS

Międzynarodowa strona projektu: W styczniu 2014 roku rozpoczęliśmy w naszym gimnazjum realizację międzynarodowego projektu SAILS – Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science. Projekt realizowany był przez konsorcjum w skład którego weszły zespoły z Irlandii, Szwecji, Dani, Węgier, Grecji, Niemiec, Słowacji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Turcji i Polski. Rozwój i wdrażanie do szkół nauczania…

Details

EDUKACJA-SEGREGACJA ODPADÓW STAŁYCH (ESOS)

PROGRAM PILOTAŻOWY DLA SZKÓŁ DZIELNICY I STARE MIASTO   W ramach zadania ESOS odbył się międzyszkolny konkurs, w którym brały udział następujące szkoły: Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 4 VI Liceum Ogólnokształcące X Liceum Ogólnokształcące XX Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 Zespół Szkół Mechanicznych nr…

Details