Opieka zdrowotna

Podawanie leków

przeczytaj uważnie

Podawanie leków

Zgodnie z obowiązującym prawem do podawania leków uprawniona jest wyłącznie pielęgniarka. Leków nie podają ani nauczyciele, ani sekretariat.
Jeżeli przewidują Państwo, jako rodzice, konieczność podania lekarstwa dziecku (np. przeciwbólowego czy innego), dziecko musi mieć własny lek przy sobie.

Zwalnianie uczniów

przeczytaj uważnie

Zwalnianie uczniów

Zwalnianie uczniów i ich wychodzenie ze szkoły: Przypominamy Państwu, że uczeń może być wypuszczony ze szkoły przed zakończeniem zajęć w danym dniu jedynie pod warunkiem przedstawienia pisemnej podpisanej własnoręcznie prośby od rodzica (akceptujemy fax) lub osobistego odebrania go przez rodzica.

Opiekę pielęgniarską w naszej szkole zapewnia Śródmiejskie Centrum Medycyny Środowiska Szkolnego „Scholar”
31-436 Kraków
ul. St. ze Skalbmierza 7
tel. (012) 411-16-25

 

Dyżury pielęgniarki szkolnej: starszej dyplomowanej higienistki szkolnej, Pani Anny Kowal:
poniedziałek –
wtorek 7:30-15:05
środa –
czwartek 7:30-15:05
piątek 7:30-15:05
tel. do gabinetu pielęgniarki (012) 422-73-25 w.106

Szanowni Rodzice uczniów klas I, którzy rozpoczną naukę we wrześniu 2014r.
Uprzejmie proszę o dostarczanie do Gabinetu Medycznego kart zdrowia ucznia pobranych ze szkół podstawowych w terminie do 8 września 2014r.

Do pielęgniarki proszę zgłaszać:

    • wszelkie urazy, przewlekłe choroby, pobyt w szpitalu
    • długotrwałe zwolnienia z lekcji wf
    • orzeczenia o niepełnosprawności ucznia

WW dane dotyczące zdrowia ucznia są objęte tajemnicą zawodową.

Anna Kowal, st. dypl. hig. szkolna