Klasy gimnazjalne XLII Liceum Ogólnokształcacego w Krakowie

logo-gm7522 gimnazjum to szkoła z bogatymi tradycjami i sukcesami! Szkoła jest szkołą prawdziwie publiczną – przyjmuje co roku około 170-180 uczniów. Dla części uczniów obowiązuje jedynie konkurs świadectw, żadnych dodatkowych kryteriów nie wprowadzamy. Wyróżnia nas przyjazna atmosfera, wsparcie w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

Misja i sukcesy

Misja

Misją szkoły jest tworzenie wspólnoty uczniów, rodziców i nauczycieli dążących do wprowadzania społeczności szkolnej w świat wartości ogólnoludzkich i uniwersalnych.

Zadania

Podstawowym zadaniem jest budowanie wspólnoty szkolnej opartej na wzajemnym porozumieniu uczniów, ich rodziców i pedagogów.

Sukcesy

Według Raportu o stanie miasta 2012, który właśnie ukazał się nakładem UMK, nasze Gimnazjum osiąga najlepsze wyniki spośród gimnazjów samorządowych.

Zdaniem rodziców

Świetna szkoła! W czasach, kiedy tak trudno spotkać nauczyciela z powołaniem tutaj każdy jest zaangażowany w pracę z uczniem. Wspiera, pomaga i wymaga 🙂

Jerzy
ojciec Kuby

Informacje o szkole

Dyrektor szkoły:

dr Paweł Cząstka 

Zastępca dyrektora:

mgr Iwona Eigenfeld-Hupert


Charakter szkoły:

publiczna

Typ szkoły:

liceum ogólnokształcące


Szkoła dysponuje:

  • 14 salami lekcyjnymi
  • Salą gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i szatnią
  • Biblioteką
  • 2 pracowniami komputerowymi
  • Lektorium
  • Patio
  • Salą audiowizualną
  • Stołówką
  • Klimatycznym podworcem

Konta bankowe:

89 1020 4900 0000 8402 3015 5509 PKO BP S.A.
(informujemy, że na powyższe konto można przekazywać wpłaty z dopiskiem: „darowizna na cele oświatowe” i wskazaniem konkretnego celu, za pomoc finansową uprzejmie dziękujemy).

konto do opłat za duplikat dokumentu (legitymacji, świadectwa):
89 1020 4900 0000 8402 3015 5509 PKO BP S.A.

NIP 6762535783

REGON 367364309

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

English
Espaniol
Francuski
Niemiecki