Klasy gimnazjalne XLII Liceum Ogólnokształcacego w Krakowie

logo-gm7522 gimnazjum to szkoła z bogatymi tradycjami i sukcesami! Szkoła jest szkołą prawdziwie publiczną – przyjmuje co roku około 170-180 uczniów. Dla części uczniów obowiązuje jedynie konkurs świadectw, żadnych dodatkowych kryteriów nie wprowadzamy. Wyróżnia nas przyjazna atmosfera, wsparcie w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

Misja i sukcesy

Misja

Misją szkoły jest tworzenie wspólnoty uczniów, rodziców i nauczycieli dążących do wprowadzania społeczności szkolnej w świat wartości ogólnoludzkich i uniwersalnych.

Zadania

Podstawowym zadaniem jest budowanie wspólnoty szkolnej opartej na wzajemnym porozumieniu uczniów, ich rodziców i pedagogów.

Sukcesy

Według Raportu o stanie miasta 2012, który właśnie ukazał się nakładem UMK, nasze Gimnazjum osiąga najlepsze wyniki spośród gimnazjów samorządowych.

Zdaniem rodziców

Szkoła godna polecenia. Mój syn jest bardzo zadowolony.

Ewa
mama Michała

Informacje o szkole

Dyrektor szkoły:

dr Paweł Cząstka 

Zastępca dyrektora:

mgr Iwona Eigenfeld-Hupert


Charakter szkoły:

publiczna

Typ szkoły:

liceum ogólnokształcące


Szkoła dysponuje:

  • 14 salami lekcyjnymi
  • Salą gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i szatnią
  • Biblioteką
  • 2 pracowniami komputerowymi
  • Lektorium
  • Patio
  • Salą audiowizualną
  • Stołówką
  • Klimatycznym podworcem

Konta bankowe:

89 1020 4900 0000 8402 3015 5509 PKO BP S.A.
(informujemy, że na powyższe konto można przekazywać wpłaty z dopiskiem: „darowizna na cele oświatowe” i wskazaniem konkretnego celu, za pomoc finansową uprzejmie dziękujemy).

konto do opłat za duplikat dokumentu (legitymacji, świadectwa):
89 1020 4900 0000 8402 3015 5509 PKO BP S.A.

NIP 6762535783

REGON 367364309

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

English
Espaniol
Francuski
Niemiecki