Historia szkoły

W roku 1999, gdy rozpoczęła się tzw. reforma oświaty Handkego, powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 22 w Krakowie, składający się z dawnej Szkoły Podstawowej nr 13 oraz szkoły nowej – Gimnazjum nr 2. 31 sierpnia 2004 roku zniknęła decyzją władz ostatnia klasa dawnej „13”, jednej z najstarszych szkół w naszego miasta, która powołana do życia w roku 1892 jeszcze w okresie niewoli przez CK Samorząd i już wtedy otrzymała imię Mickiewicza, a także szczęśliwy numer 13, a której mury opuściło wielu wybitnych krakowian i Polaków. Szczęśliwie zachowały się uchwały samorządowe z XIX wieku, mówiące o aktywności dawnych władz oświatowych. Warto pamiętać, iż było to swoiste uczczenie pamięci Wieszcza, który po uroczystym pogrzebie spoczął 4 lipca 1890r. na Wawelu. Zaborcy imię poety nie przeszkadzało i przetrwało do czasów II wojny światowej.

W czerwcu 2004r. odkręciliśmy uroczyście tabliczkę z nazwą szkoły podstawowej, uczynili to ostatni uczeń – Paweł Waś, ostatnia wychowawczyni – p. Jolanta Barańska, ostatnia nauczycielka, która całe swoje życie zawodowe spędziła przy tej ulicy, p. Barbara Konieczny i ostatni dyrektor podstawówki – p. Gabriela Olszowska, kierująca ZSO nr 22.

Adresy szkoły zmieniały się z duchem historii, jednak numer budynku – 13 i szkoły były identyczne. Była to więc najpierw Studencka, potem Bolesława Pierackiego do 1953 roku, a w czasie wojny – Diethmargasse. Od lat 50. ubiegłego wieku pojawił się Karol Świerczewski. Na początku lat 90. XX wieku znowu powróciła szczęśliwie stara dobra nazwa – Studencka. Tabliczki z nazwami przechowujemy jako znaki czasu, tak samo jak liczne stare kroniki.

Sam budynek szkoły należy do jednych z najpiękniejszych w Krakowie dziewiętnastowiecznych budowli typu publicznego. Plany ambitnych zamierzeń (niestety niezrealizowanych) można oglądać jedynie w Archiwum Miejskim. Autorem projektu był zręczny dziewiętnastowieczny architekt, Stefan Żołdani. Bryłę budynku (wybudowanego z pożyczki miejskiej) wykonano z czerwonej klinkierowej cegły z jasnymi poziomymi wątkami w stylu neogotyckim. Dzisiejsza brama dębowa miała być wejściem jedynie gospodarczym, przypominając wierzeje warownego zamku. Szczyt elewacji zwieńczono koronkowymi krenelażami (stylizowanymi zębami obronnymi), nawiązując nieco do gotyku płomienistego. Ok. 1936 dobudowano tzw. nową część w stylu obowiązującego modernizmu.

Powierzchnia szkoły nie jest bardzo duża, liczy niecałe 1500m2, dlatego każde miejsce jest zagospodarowane. Staraniem obecnej dyrekcji wyremontowano dawne piwnice, dziś służące za „klub” i stołówkę, dobudowano niedawno drugą nowoczesną klatkę ewakuacyjną, wymieniono oświetlenie, częściowo parkiety. Uporządkowaliśmy podwórko szkolne, wykorzystywane na zajęcia sportowe i rekreację. Od 2001 Gmina Kraków zainwestowała ponad 3 miliony złotych w naszą szkołę. Największym działaniem była wymiana okien na nowoczesne stylizowane na historyczne i odczyszczenie elewacji, co pokryto ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków Krakowa. To pierwsze tak gruntowne prace na froncie budynku. Ze zdumieniem przechodnie i sąsiedzi zauważyli ukryte piękno. Jest jeszcze wspaniały strych, który kiedyś chcielibyśmy zamienić na pracownie artystyczne.

Latem 2010 ruszyła ogromna inwestycja modernizacyjna, rozbudowująca zaplecze socjalne szkoły oraz całą bazę sportową. Zyskaliśmy nie tylko szatnię, nowe szatnie na wf, dodatkową salkę do gimnastyki, ale także miejsce na parterze w postaci przeszklonego patio – ogrodu zimowego, który dziś okupują młodzi brydżyści. W 2011 stara sala gimnastyczna zyskała nowe wyposażenie – kosze, podłogę i osprzęt do siatkówki. W 2012 roku wymieniamy okna w części modernistycznej i kończymy generalny remont kuchni szkolnej – nowy sklepik cieszy się uznaniem uczniów, obiady w kuchni słyną z jakości, chętnie nas odwiedzają absolwenci, by zjeść i pogawędzić.

Społeczność Gimnazjum nr 2 w roku 2001 zwróciła się do Rady Miasta Krakowa z prośbą o nadanie nowej placówce imienia pierwszego patrona budynku – największego polskiego poety. Uchwałą Rady Miasta Krakowa otrzymaliśmy imię Adama Mickiewicza w marcu 2002, w roku studziesięciolecia istnienia budynku. 26 listopada 2002r. w Katedrze Wawelskiej u grobu Patrona poświęciliśmy nowy sztandar z wizerunkiem poety, budujący naszą historyczną i kulturalną tożsamość. Od tego czasu co roku spotykamy się na Wawelu, witając pierwszaków w dniu 14 października na ślubowaniu.

Za święto szkoły uznaliśmy imieniny i urodziny naszego patrona (24.12.1798r.). Jest to przedostatni dzień nauki przed Wigilią. W tym dniu robimy sobie wszyscy tradycyjne zdjęcie na podwórku szkolnym oraz corocznie wystawiamy „Dziady cz. II”. Nasze logo umieściliśmy m.in. na koszulkach szkolnych i sportowych UKS OLIMPIA DWÓJKA (powołany w 2003r .), na dokumentach, krawatach.

Od roku 2003 współpracujemy ściśle z Liceum Ogólnokształcącym nr V im. Augusta Witkowskiego, jednym z najlepszych w Polsce – wspólnie prowadzimy klasy patronackie, skupiając się na prowadzeniu fakultetów dla zainteresowanych, chcących się uczyć młodych ludzi. To innowacja pedagogiczna finansowana ze środków gminy Kraków.

Od 2009 prowadzimy klasy sportowe dla zainteresowanej matematyką młodzieży – wiek dwunastu lat jest idealny, by zacząć naukę znakomitego sportu, który jest grą i zabawą intelektualną, czyli brydża sportowego. Dziś uczniowie tych klas i nie tylko, odnoszą znakomite sukcesy na niwie sportowej oraz naukowe.

Początki gimnazjum były trudne, wiele niewiadomych – w 2002 roku postawiliśmy na wychowanie i naukę, dlatego od lat szkoła należy do czołówki krakowskich gimnazjów publicznych.

Szkoła jest szkołą prawdziwie publiczną – przyjmuje co roku ok. 170-180 uczniów. Dla części uczniów obowiązuje jedynie konkurs świadectw, żadnych dodatkowych kryteriów nie wprowadzamy, gdyż nie zezwala na to prawo, a z drugiej strony – misją szkoły jest praca środowiskowa.

W roku 2012 przypada jubileusz 120-lecia istnienia tego wspaniałego budynku, który służy Krakowowi i nam krakowianom.

Nasi nauczyciele

Lasota Dorota, mgr
j. hiszpański, fizyka w j. hiszpańskim

Polonistka Pani Ewa Mauer jest autorką wierszy i bajek dla dzieci.

Czy wiesz, że…