Rota śubowania

My, uczniowie Gimnazjum nr 2

im. Adama Mickiewicza w Krakowie,

ślubujemy uroczyście:
swoim postępowaniem dbać
o zachowanie postawy godnej ucznia naszej szkoły –
młodego krakowianina, Małopolanina,
Polaka i Europejczyka

ŚLUBUJEMY !!!

– wszyscy

Przyrzekamy okazywać należyty szacunek rodzicom,
nauczycielom i wychowawcom oraz kolegom,

a także – zawsze postępować zgodnie
z zasadami mądrej wolności, prawdy i dobra

ŚLUBUJEMY !!!

– wszyscy

Z poczuciem rodzącej się odpowiedzialności

będziemy zdobywali
jak najlepsze przygotowanie do pracy
dla naszej Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej,
a także dla dobra naszych rodzin i drugiego człowieka

ŚLUBUJEMY!!!

– wszyscy

Tekst ślubowania czyta prowadzący

– młodzież odpowiada:

ŚLUBUJEMY !!!

Ślubowanie