Akty prawne

Statut

Nastąpi przekierowanie na BIP

Uczwała Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia granic obwodów szkół

Nastąpi przekierowanie na BIP

Program Wychowawczy na lata 2013-2018

Nastąpi przekierowanie na BIP

Regulamin Pracy

Nastąpi przekierowanie na BIP

Wykaz obowiązujących podręczników na rok szkolny 2014/2015

Nastąpi przekierowanie na BIP

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt zatwierdzony przez Archiwum Państwowe w Krakowie

Nastąpi przekierowanie na BIP

Uchwała Rady Miasta Krakowa – założenie Gimnazjum nr 2

Nastąpi przekierowanie na BIP

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Nastąpi przekierowanie na BIP

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania imienia naszej szkole

Nastąpi przekierowanie na BIP

Program Profilaktyki Szkolnej na lata 2013-2018

Nastąpi przekierowanie na BIP

bipgov