Sukcesy nauczycieli Gimnazjum nr 2 od 1999 roku


Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
– 2009 – Andrzej Kleszcz – fizyk

Medal Edukacji Narodowej
– 2010 – Maria Osiadły – matematyk, dyrektor
– 2010 – Gabriela Olszowska – polonista, dyrektor
– 2009 – Jolanta Marcinkowska – pedagog szkolny(od 2012 na emeryturze)
– 2008 – Urszula Kogut – anglista, matematyk
– 2005 – Barbara Konieczny – polonista (od 2005 na emeryturze)
– 2004 – Andrzej Kleszcz – fizyk

Brązowy Medal Zasługi Prezydenta RP
– 2004 – Gabriela Olszowska – polonista, dyrektor

Nagrody Kuratora Oświaty
– 2014 – Andrzej Kleszcz – fizyk
– 2009 – Gabriela Olszowska – polonista, dyrektor

Nagrody Edukacyjne m. Krakowa
– 2004 – Gabriela Olszowska – polonista, dyrektor
– 2004 – Grażyna Olszewska – wuefista
– 2003 – Jolanta Radecka – germanista
– 2002 – Andrzej Kleszcz – fizyk

Nagrody Prezydenta m. Krakowa
– 2014 – Grażyna Olszewska – wuefista
– 2014 – Anna Manczyk – geografia
– 2013 – Teresa Bogusz – chemik
– 2013 – Dorota Pławecka – bibliotekarz, anglista
– 2013 – Monika Mazurkiewicz – matematyk
– 2013 – Andrzej Kleszcz – fizyk
– 2011 – Gabriela Olszowska – dyrektor
– 2009 – Dorota Matoga – wuefista
– 2008 – Beata Sobocińska – biolog
– 2007 – Maria Osiadły – matematyk, wicedyrektor
– 2005 – Gabriela Olszowska – polonista, dyrektor
– 2004 – Jolanta Piróg – polonista
– 2000 – Gabriela Olszowska – polonista