Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku 13.06.2017