Wyniki egzaminu kompetencji w roku 2015:

Język polski

Maksymalna liczba punktów: 32
Małopolska: 20
Kraków: 22
Wynik gimnazjum: 25

Historia i WOS

Maksymalna liczba punktów: 32
Małopolska: 21
Kraków: 23
Wynik gimnazjum: 27

Matematyka

Maksymalna liczba punktów: 29
Małopolska: 15
Kraków: 17
Wynik gimnazjum: 23

Przedmioty przyrodnicze

Maksymalna liczba punktów: 28
Małopolska: 15
Kraków: 16
Wynik gimnazjum: 20

Język angielski podstawowy

Maksymalna liczba punktów: 40
Małopolska: 27
Kraków: 31
Wynik gimnazjum: 37

Język angielski rozszerzony

Maksymalna liczba punktów: 40
Małopolska: 19
Kraków: 24
Wynik gimnazjum: 34

Język francuski podstawowy

Maksymalna liczba punktów: 40
Małopolska: 36
Kraków: 36
Wynik gimnazjum: 40

Język francuski rozszerzony

Maksymalna liczba punktów: 40
Małopolska: 36
Kraków: 36
Wynik gimnazjum: 40

Język niemiecki podstawowy

Maksymalna liczba punktów: 40
Małopolska: 23
Kraków: 31
Wynik gimnazjum: 39

Język niemiecki rozszerzony

Maksymalna liczba punktów: 40
Małopolska: 19
Kraków: 30
Wynik gimnazjum: 38

Język hiszpański podstawowy

Maksymalna liczba punktów: 40
Małopolska: 28
Kraków: 29
Wynik gimnazjum: 30
Wyniki egzaminu kompetencji w roku 2014:

Język polski

Maksymalna liczba punktów: 32
Małopolska: 23
Kraków: 24
Wynik gimnazjum: 27

Historia i WOS

Maksymalna liczba punktów: 33
Małopolska: 20
Kraków: 22
Wynik gimnazjum: 27

Matematyka

Maksymalna liczba punktów: 28
Małopolska: 14
Kraków: 16
Wynik gimnazjum: 23

Przedmioty przyrodnicze

Maksymalna liczba punktów: 28
Małopolska: 15
Kraków: 17
Wynik gimnazjum: 21

Język angielski podstawowy

Maksymalna liczba punktów: 40
Małopolska: 37
Kraków: 31
Wynik gimnazjum: 38

Język angielski rozszerzony

Maksymalna liczba punktów: 40
Małopolska: 18
Kraków: 23
Wynik gimnazjum: 35

Język francuski podstawowy

Maksymalna liczba punktów: 40
Małopolska: 32
Kraków: 33
Wynik gimnazjum: 37

Język francuski rozszerzony

Maksymalna liczba punktów: 40
Małopolska: 31
Kraków: 30
Wynik gimnazjum: 40

Język niemiecki podstawowy

Maksymalna liczba punktów: 40
Małopolska: 22
Kraków: 29
Wynik gimnazjum: 26

Język niemiecki rozszerzony

Maksymalna liczba punktów: 40
Małopolska: 17
Kraków: 27
Wynik gimnazjum: 25