Skład Rady Rodziców

XLII Liceum Ogólnokształcącego

w roku szkolnym 2017/2018:

Skład Zarządu Rady Rodziców:


Przewodniczący: p. Kinga Kapera-Małek (2b)
Z-ca Przewodniczącego: p. Jolanta Stawska (1a – LO)
Z-ca Przewodniczącego: p. Szymon Kawa (3a)
Sekretarz: p. Urszula Nebelska (3e)
Skarbnik: p. Klementyna Górka (3b), tel. 501-686-102Skład Komisji Rewizyjnej:


p. Wiesława Bożek-Szczepańska (2e)
p. Joanna Smaga (3f)
 

Kontakt

e-mail Rady Rodziców: RR@gim2.eu

Regulamin

Konto bankowe

Nr konta bankowego Rady Rodziców: PEKAO S.A. I o/Kraków

43 1240 1431 1111 0010 0058 9263

Rada Rodziców uprzejmie prosi o dokonywanie wszelkich wpłat (Fundusz Pomocy Szkole, szafki, ksero, Radę Rodziców, inne) na ww. konto z zaznaczeniem celu wpłaty, klasy i nazwiska.
Osoby, które chciałyby zasilić konto RR dodatkowymi pieniędzmi, mogą to uczynić, za co serdecznie dziękujemy.
Sekretariat szkoły nie pośredniczy w ww. zadaniach i nie przyjmuje żadnych wpłat.