Wyniki testu do klasy brydżowej

Kandydaci do gimnazjalnych oddziałów sportowych z dyscypliną brydż sportowy, piszą test predyspozycji.  Test został opracowany przez psychologa-brydżystę. Bada zbieżność logicznego myślenia. Test nie sprawdza wiedzy i umiejętności brydżowych, a jedynie predyspozycje. Kandydat do klasy z brydżem sportowym nie musi posiadać żadnej wiedzy brydżowej. Test składa się z 40 zadań. Każde zadanie składa się z ciągu…

Małopolski Konkurs Wiedzy o Chorwacji

12 kwietnia rozegrał się wojewódzki finał Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Chorwacji, który był  organizowany z okazji 25-lecia niepodległości Republiki Chorwacji przypadającego w 2016 roku. Organizatorem konkursu był Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie przy współudziale Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy uczniów…

Nabór do klasy brydżowej do 2 maja 2016 r. !!!

Uwaga!!! Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do grupy rekrutacyjnej brydżowej  (tj. wybrali na liście priorytetów na dowolnej pozycji grupę rekrutacyjną brydżową) MUSZĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK W NASZYM GIMNAZJUM NAJPÓŹNIEJ do 2 MAJA 2016 r. do godz. 15.00. Kandydat, którego wniosek zostanie złożony po 2 maja br.  nie będzie mógł przystąpić do testu  i nie będzie…