Narty 31 stycznia

NAJBLIŻSZY  PLANOWANY  WYJAZD  to  31 stycznia (sobota).

Miejsce wyjazdu: Malinowe Brdo-Ruzemberok (Słowacja).

Szczegóły:  Sport – aktualności.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się: e-mailem, librusem, telefonicznie 602 693 692 lub osobiście.