PROJEKT „CZAS NA ZDROWIE”

Cel główny: powszechna edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego. https://drive.google.com/open?id=0B4pYFlmUbKkoN3RPYkx5dmo3YUU Cele szczegółowe: upowszechnienie wiedzy nt.: rolnictwa ekologicznego, żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej oraz zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. organizacja Festynu Zdrowia, czyli praktyczne promowanie postaw prozdrowotnych oraz żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej (poprzez zaproszenie na…